Skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (kadencja 2016 – 2018):

Przewodniczący – Piotr Kosmowski

Zastępca – Jędrzej Kotarski

Zastępca – Michał Zaremba

Sekretarz – Błażej Filanowski (od października 2018)

——————-

Braniewicz Oktawia (Wydział Prawa i Administracji)

Chrzanowska Patrycja (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Filanowski Błażej (Wydział Filologiczny)

Gajewski Adrian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Gajewski Radosław (Wydział Zarządzania)

Gerałt Bartłomiej (Wydział Prawa i Administracji) – od października 2017 r.

Jarosiewicz Paweł (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Kosmowski Piotr (Wydział Nauk Geograficznych)

Kotarski Jędrzej (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

Maciocha Joanna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) – od grudnia 2017 r.

Prusinowski Damian (Wydział Matematyki i Informatyki)

Przybylski Michał (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – od stycznia 2018 r.

Szulc Marta (Wydział Prawa i Administracji)

Szymczak Anna (Wydział Zarządzania)

Zaremba Michał (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

vacat (Wydział Chemii)

vacat (Wydział Filozoficzno – Historyczny)

vacat (Wydział Filologiczny)

Senator UŁ (kadencja 2016 – 2020):

mgr Anna Lichota

Kolegium Elektorów (kadencja 2016 – 2020):

mgr Piotr Kosmowski

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej (kadencja 2016 – 2020):

mgr Aleksandra Pietras

Przedstawiciele URSD UŁ, którzy utracili mandat w trakcie kadencji 2016-2018:

  • Kowalewska Pamela
  • Cieślak Monika Maria
  • Barczyk Alina
  • Wejt Aleksandra
  • Łabendowicz Olga  – do momentu obrony we wrześniu 2018 r. Sekretarz URSD UŁ
  • Węgiel Justyna – do momentu obrony we wrześniu 2018 r.