Wybory do URSD UŁ i WRSD na kadencję 2018-2020

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ ogłaszam wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ oraz poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020. Zarządzenie n 1 Przewodniczącego URSD UŁ – ogłoszenie wyborów Przypominam o zapoznaniu się z nowym Regulaminem Samorządu(…)

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UŁ

Na ostatnim przed wakacjami Posiedzeniu Senatorowie UŁ potwierdzili Uchwałą nr 259 zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ .   Na tej podstawie w dniu jutrzejszym Przewodniczący URSD UŁ zarządzi wybory do(…)

Czytaj dalej

Problemy prawne? – jest na to sposób :)

  Doktorantki i Doktoranci pamiętajcie jeśli mielibyście problemy prawne i potrzebowali porady to na naszym Uniwersytecie istnieje Studencki Punkt Informacji Prawnej, który mieści się na WPiA.

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ oferuje darmowe indywidualne konsultacje psychologiczne. Więcej informacji pod adresem www.      

Czytaj dalej

Nagroda Rektora – informacja o dyżurach przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla studentów i doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami*. Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących URSD UŁ odbędą się**: – piątek 12.01 – godz. 10-12 – poniedziałek 15.01 – godz. 16-17(…)

Czytaj dalej

Materiały na Zebranie Ogólne 6/12/2017

Poniżej można zapoznać się z materiałami na Zebranie Ogólne: Propozycja Regulaminu Obecnie obowiązujący zał. 11a Jeśli ktokolwiek ma propozycję zmian w zał. 11a to prosimy o: sprawdzenie czy mieści się to w stawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 199. ust.(…)

Czytaj dalej

Poszukiwany nowy członek Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów

W związku z rezygnacją jednej osoby z Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów, poszukujemy doktoranta UŁ, który chciałby podjąć się odpowiedzialności bycia jej członkiem. http://doktoranci.uni.lodz.pl/?page_id=661 Zgłoszenia swojej kandydatury proszę składać do skrzynki przy siedzibie URSD UŁ do środy 4 października (włącznie).

Czytaj dalej

Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy

Drodzy Doktoranci UŁ i wszyscy którzy obserwują naszą stronę. Nie bądźmy obojętni na tragedię. Wymienione rzeczy (link) można przynosić na portiernię naszego rektoratu. Najbliższy transport jutro o 7 rano, a kolejny w sobotę.

Czytaj dalej

Wybory do URSD UŁ i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2018

Poniżej publikujemy uchwały Komisji Wyborczej Doktorantów UŁ.   Uchwała nr 4 KWD UŁ z dnia 23.05.2016 r. w sprawie sposobu informowania o wyborach Uchwała nr 3 KWD UŁ z dnia 23.05.2016 r. w sprawie liczby mandatów poszczególnych wydziałów w URSD(…)

Czytaj dalej