Osoby zajmujące sie studiami doktoranckimi na UŁ

Wydział Filologiczny
Zofia Nowakowska (665-52-15)

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grażyna Stasińska (635-61-09)

Wydział Matematyki i Informatyki
Katarzyna Zapotoczna (635-59-49)

Wydział Chemii
Barbara Karolczak (635-57-44)

Wydział Fizyki i informatyki stosowanej
Justyna Fiwek (635-42-61)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Inga Grzelak (635-47-47)

Wydział Nauk Geograficznych
Angelika Bierut-Mordylak (665-59-12)

Wydział Prawa i Administracji
Lidia Sobalska (635-40-41)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Ekonomia Ilona Szubańska (635-53-56)
Socjologia (ul. Piramowicza 3) Maria Stańczyk (635-40-77)

Wydział Zarządzania
Ewa Paduch (635-50-51)

Dział Spraw Bytowych Studentów
Dagmara Kajdanek-Barylska (665-51-65)

Biuro Nauki
635-41-59