Szanowni doktoranci,

Jednym z podstawowych zadań jakie spełnia Rada Samorządu Doktorantów UŁ jest dofinansowywanie Waszych wyjazdów na konferencje, wizyty naukowe i wszelkiego rodzaju działalność naukową wymagającą wygospodarowania przez Was dodatkowych środków finansowych. Jako Rada dysponujemy budżetem będącym w pełni przeznaczonym dla Was na wyżej wymieniony cel. Niestety świadomość, wśród doktorantów, możliwości otrzymania takiego dofinansowania nie jest zbyt duża, co powoduje, że zgłasza się do nas stosunkowo niewiele osób. Trzeba to zmienić gdyż pieniądze z niewykorzystanego w jednym roku budżetu nie ulegają przeniesieniu na rok kolejny. Od Waszej aktywności zależy więc w jakim stopniu i w jaki sposób, środki będące w naszej dyspozycji zostaną wykorzystane. Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest prosta i nie sprawi nikomu najmniejszych problemów. Po pierwsze, mając potwierdzenie wyjazdu naukowego, należy zgłosić się do przewodniczącego Rady z podaniem- prośbą o dofinansowanie. Podanie takie powinno zawierać dokładne informacje o planowanym wyjeździe/konferencji oraz o celu Waszego udziału w tymże wydarzeniu. Niezbędne jest określenie kosztów jakie w związku z wyjazdem będziecie musieli pokryć oraz informacja o tym w jakim stopniu w kosztach tych partycypować będzie Wasz wydział, instytut, katedra bądź zakład. Dofinansowanie może dotyczyć opłat konferencyjnych, kosztów wyjazdu i wszelkich innych kosztów związanych z Waszym wyjazdem. Z takim, podpisanym przez Was, podaniem zgłaszacie się do przewodniczącego Rady, który decyduje w jakim zakresie Rada może udzielić wsparcia finansowego. Niestety zwykle nie jesteśmy w stanie w pełni pokryć kosztów jakie określacie w podaniu, jednak zawsze udzielamy choć częściowego wsparcia. Wasze podanie, po zatwierdzeniu przez rektora (z doświadczenia możemy stwierdzić, że to czysta formalność), trafia z powrotem w Wasze ręce. Z tym podaniem kierujecie się następnie albo do Działu Spraw Bytowych (wyjazdy i konferencje krajowe) lub do BWZ?u (zagranica) i tam uzyskacie dalsze informacje co do formalnej strony rozliczenia wyjazdu bądź konferencji (faktura, rachunek itp.) i otrzymania pieniędzy. Na tym kończy się cała procedura i zatwierdzone środki finansowe trafiają na Wasze konta. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu bądź formy ubiegania się o dofinansowanie prosimy o kontakt z przewodniczącym Rady, który każdej zainteresowanej osobie udzieli wyczerpujących wyjaśnień i służy pomocą na każdym etapie opisanego procesu.