Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W związku z koniecznością powtórzenia wyborów uzupełniających:

a) do Rady Samorządu Doktorantów UŁ;
b) przedstawiciela samorządu doktorantów w Senacie UŁ;
c) przedstawicieli doktorantów w komisjach dyscyplinarnych

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję Was, że w dniu 2 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Auli Zielone o godzinie 19:00 odbędzie się Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ podczas którego odbędą się wybory do w/w organów z tym zastrzeżeniem, że godzina i sala mogą ulec zmianie do dnia zebrania, a aktualne informacje w tym przedmiocie są dostępne na stronie internetowej doktoranci.uni.lodz.pl.

Stosownie do §6 ust. 2 regulaminu samorządu doktorantów UŁ informuję, że zgodnie z obowiązującym regulaminem samorządu doktorantów, dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 10 uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów. Przepisy regulaminu mogą przewidywać również inne quorum wymagane dla ważności zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Z poważaniem,
Tomasz Banyś
Przewodniczący RSD UŁ