.

.

.

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy,

W dniu 2 marca 2011 r. odbyło się na WPiA UŁ Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ. W trakcie Zebrania przeprowadzono ponowne wybory uzupełniające do organów Samorządu. Protokół z Zebrania można pobierać tutaj: protokol_02-03-2011.

W wyniku wyborów do Rady Samorządu Doktorantów UŁ weszli Bartosz Kaczorowski z Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Łukasz Musiaka z Wydziału Nauk Geograficznych. Przedstawicielem Doktorantów w Senacie UŁ został kol. Bartosz Kaczorowski.

Prócz tego zostały obsadzone miejsca w komisjach dyscyplinarnych dla doktorantów obu instancji.

/-/ Tomasz Banyś
Przewodniczący RSD UŁ