Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Samorząd Doktorantów UŁ składa wszystkim koleżankom i kolegom najserdeczniejsze życzenia. Niech te Święta będą zdrowe i pogodne, a Nowy Rok dostarczy Wam wszystkim samych sukcesów i wiele szczęścia 🙂

Czytaj dalej

Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców

Pojawiła się możliwość ubiegania o nowe, bardzo atrakcyjne stypendium, fundowane przez Pana Marszałka naszego województwa w ramach projektu ?Łódzkie intelektualne?. Wsparcie stypendialne skierowane jest do uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do konkursu przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii(…)

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie wyborów

Informujemy, iż w wyniku wyborów na poszczególnych wydziałach w skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2012-2014 powołani zostali: mgr Piotr Dawidowicz mgr Rafał Flamholc mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska mgr Bartosz Grosicki mgr Łukasz Janiszewski mgr Maciej Jażdżewski mgr Jędrzej Kotarski mgr(…)

Czytaj dalej

II tura wyborów

Zapraszamy wszystkich Doktorantów na Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, które odbędzie się 8 listopada 2012 r. o godz. 18:30 w Centrum Doktoranckim.   9 listopada 2012 o godzinie 13.00, w sali 201 w Katedrze Slawistyki Południowej (ul. Lipowa 81) odbędą się natomiast wybory do Wydziałowej(…)

Czytaj dalej

Projekt UCZELNIA 2050

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy doktorantów z regionu łódzkiego do wzięcia udziału w KONKURSIE „Projekt UCZELNIA 2050”, który został ogłoszony pod patronatem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada w ramach X Regionalnej(…)

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję

Otrzymaliśmy następujące zaproszenie na konferencję naukową:   Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na Międzynarodową II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Role społeczne wczoraj i dziś”. Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu(…)

Czytaj dalej

Wybory 2012 – podział mandatów i wymagane kwora

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informację o podziale mandatów oraz wymaganych kworach 25% uprawnionych do głosowania na poszczególnych wydziałach: Podział mandatów Jednocześnie przypominany, że w przypadku nie spełnienia wymogu kworum na zebraniu wyborczym musi ono zostać powtórzone.  Ostateczny termin organizacji zebrań(…)

Czytaj dalej

Wybory na poszczególnych wydziałach

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy od rad wydziałowych następujące informacje na temat dat zebrań wyborczych:   Zebranie wyborcze doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska odbędzie się w czwartek, 25.10 o godzinie 16.30 w budynku B Wydziału BiOŚ.   Tego samego dnia(…)

Czytaj dalej

Wybory

Z przyjemnością informujemy, że Rada Samorządu Doktorantów zarządziła w dniu 17.10.2012 wybory do nowych organów Samorządu w kadencji 2012/2014. W związku z powyższym Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów proszone są o zorganizowanie w terminie do 30 października b. r. zebrań wyborczych,(…)

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu zatwierdzony przez Senat UŁ

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym Senat UŁ stwierdził zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów ze statutem Naszej Uczelni. Pozwoli to nam na przystąpienie na początku nowego roku akademickiego do realizacji procesu wyborów nowych organów Samorządu Doktorantów UŁ.  

Czytaj dalej