Z żalem zawiadamiamy, że 18 lutego 2011 roku zmarł prof. dr. hab. Janusz
Borkowski, wybitny prawnik i uczony, znawca postępowania
administracyjnego, wieloletni pracownik WPiA UŁ, do 2004 roku kierownik
Katedry Postępowania Administracyjnego, członek Komitetu Nauk Prawnych
PAN, były sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Naczelnego Sądu
Administracyjnego w stanie spoczynku.

Profesor Janusz Borkowski był nauczycielem kilku generacji prawników,
promotorem licznych prac doktorskich, recenzentem w przewodach
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Pozostawił po sobie wielką spuściznę pisarską, z Jego dorobku korzystać
będą przyszłe pokolenia prawników.

Cześć Jego pamięci!