Szanowni Doktoranci,
W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przedstawiciela doktorantów
w Senacie UŁ, w imieniu Rady Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że na mocy §29 ustęp 1
Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 czerwca 2012 r. w Auli im.
Wacława Szuberta przy ul. Lindleya 5 o godzinie 18:00 odbędzie się Zebranie Ogólne Samorządu
Doktorantów UŁ, podczas którego odbędą się w/w wybory. Stosownie do §6 ust. 2 Regulaminu
Samorządu Doktorantów UŁ informuję, że dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 10
uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się dodatkowy
termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w
terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów. Przepisy
regulaminu mogą przewidywać również inne quorum wymagane dla ważności zebrania.
10 minut po zakończeniu zebrania wyborczego będzie miało miejsce Zebranie Ogólne doktorantów,
na którym odbędzie się dyskusja i głosowanie nad zmianami w Regulaminie Samorządu Doktorantów
UŁ. Poniżej zamieszczamy projekt zmiany Regulaminu oraz list Rady do doktorantów wyjaśniający
planowane zmiany.
Serdecznie zapraszam wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Z poważaniem,
Katarzyna Leśniewska
Przewodnicząca URSD.

Załącznik nr 1: Projekt nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ
Załącznik nr 2: List w sprawie zmian w Regulaminie