Zmiany w stypendium dla najlepszych doktorantów

  Miło nam poinformować, że od 1.10.2012 ulegną zmianie zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (d. stypendium motywacyjne). Zmianie ulegnie liczba doktorantów poszczególnych kierunków uprawniona do otrzymywania tego świadczenia. Teraz wyniesie ona 20% (dotychczas było 10%), a także wysokość stypendium,(…)

Czytaj dalej

Nowy regulamin samorządu przyjęty!

Informujemy, że na Zebraniu Ogólnym w dniu 5 czerwca bieżącego roku, po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez obecnych, przyjęty został nowy Regulamin samorządu, opracowany przez Radę. Regulamin, dzięki znaczącemu rozszerzeniu przedstawicielskiego charakteru Uczelnianej Rady, stwarza szansę na większą konsolidację naszej społeczności,(…)

Czytaj dalej