Wybory 2012 – podział mandatów i wymagane kwora

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informację o podziale mandatów oraz wymaganych kworach 25% uprawnionych do głosowania na poszczególnych wydziałach: Podział mandatów Jednocześnie przypominany, że w przypadku nie spełnienia wymogu kworum na zebraniu wyborczym musi ono zostać powtórzone.  Ostateczny termin organizacji zebrań(…)

Czytaj dalej

Wybory na poszczególnych wydziałach

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy od rad wydziałowych następujące informacje na temat dat zebrań wyborczych:   Zebranie wyborcze doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska odbędzie się w czwartek, 25.10 o godzinie 16.30 w budynku B Wydziału BiOŚ.   Tego samego dnia(…)

Czytaj dalej

Wybory

Z przyjemnością informujemy, że Rada Samorządu Doktorantów zarządziła w dniu 17.10.2012 wybory do nowych organów Samorządu w kadencji 2012/2014. W związku z powyższym Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów proszone są o zorganizowanie w terminie do 30 października b. r. zebrań wyborczych,(…)

Czytaj dalej