Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informację o podziale mandatów oraz wymaganych kworach 25% uprawnionych do głosowania na poszczególnych wydziałach:

Podział mandatów

Jednocześnie przypominany, że w przypadku nie spełnienia wymogu kworum na zebraniu wyborczym musi ono zostać powtórzone.  Ostateczny termin organizacji zebrań wyborczych to 16 listopada b. r. Powtórzone zebranie wyborcze jest ważne niezależne od ilości uczestniczących w nim doktorantów.