Informujemy, iż w wyniku wyborów na poszczególnych wydziałach w skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów kadencji 2012-2014 powołani zostali:

mgr Piotr Dawidowicz

mgr Rafał Flamholc

mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska

mgr Bartosz Grosicki

mgr Łukasz Janiszewski

mgr Maciej Jażdżewski

mgr Jędrzej Kotarski

mgr Krzysztof Krzystek

mgr Katarzyna Leśniewska

mgr Bartłomiej Micota

mgr Maciej Pikuła

mgr Andrzej Sławiński

mgr Izabela Stępniak

mgr Daniel Szmalenberg

mgr Alicja Szymańska

mgr Kamil Śmiechowski

mgr Katarzyna Turkowska

 

Senator UŁ –  mgr Bartosz Kaczorowski

 

UWAGA

Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w środę 12.12 o godzinie 19.00 w siedzibie Samorządu na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 1.14.

 

UWAGA! Zmiana terminu pierwszego zebrania URSD

Nowy termin to wtorek, 11.12, godzina 19.00. Miejsce obrad pozostało bez zmian

 

 

Do Sądu Koleżeńskiego powołani zostali:

 

mgr Joanna Jędruszkiewicz

mgr Wojciech Kariozen

mgr Joanna Kosmalska

mgr Piotr Kręzel

mgr Barbara Muszyńska

mgr Agnieszka Najberg

mgr Monika Nowak

mgr Zuzanna Oleksińska

mgr Dominika Sznajder-Puchalska

 

Pierwsze zebranie Sądu odbędzie się w późniejszym terminie.

 

Wszystkim wybranym i powołanym gratulujemy i życzymy owocnej pracy w organach Samorządu UŁ.

 

Jednocześnie informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 04.12.2012 ustępująca Rada powołała następujące osoby w skład Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

 

Komisja Dyscyplinarna:

mgr Katarzyna Badowska

mgr Rafał Frankiewicz

mgr Anna Gręda

mgr Krzysztof Jastrzębski

mgr Maciej Jażdżewski

mgr Bartosz Kaczorowski

mgr Anna Klimek

mgr Joanna Kosmalska

mgr inż. Wojciech Wasiak

mgr  Łukasz Węgrzyn

mgr Justyna Wieloch

mgr Piotr Wysocki

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

 

mgr Dagmara Błońska

mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska

mgr Lilianna Kostrzanowska

mgr Aneta Nowak

mgr Jacek Sikorski

mgr Mariusz Zieliński