Uwaga:

          Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z  dnia 31.10.2013r w Uniwersytecie Łódzkim został powołany  Rzecznik Praw Doktoranta.  Funkcja ta została powierzona Pani prof. dr hab. Joannie Jabłkowskiej z Wydziału Fizjologicznego. Kontakt:    Katedra: Katedra Literatury i Kultury Niemiec,(…)

Czytaj dalej

Zmiany, zmiany, zmiany

Informujemy, iż na dzisiejszym posiedzeniu URSD nastąpiła zmiana kierownictwa naszej Rady. Członkowie obecnego Zarządu – Katarzyna Leśniewska, Kamil Śmiechowski i Maciej Pikuła, po uzyskaniu absolutorium za pracę URSD w bieżącym roku akademickim, postanowili skupić się na innych obowiązkach i przekazać(…)

Czytaj dalej

Informacja dla wnioskodawców

Bardzo prosimy wszystkich PT Wnioskodawców, którzy w kwietniu i maju starali się o dofinansowania konferencji, o odbieranie ich u kolegi Macieja Pikuły w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (budynek WPiA Kopcińskiego 8/12, beczka C, IV piętro, pok. 4.66 od(…)

Czytaj dalej

Informacja dla Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów

Jak informuje Centrum Obsługi Studenta Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów są proszone, aby do 30 czerwca 2013 wybrać składy Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych nowej kadencji. Kadencja obecnych Komisji upływa z końcem bieżącego miesiąca   Prosimy o pilne zajęcie się sprawą   Z(…)

Czytaj dalej

Dofinansowania wyjazdów – informacja dla wnioskodawców

Chcielibyśmy najmocniej przeprosić wszystkie osoby, które złożyły u nas wnioski o dofinansowanie wyjazdów w kwietniu i maju b. r. za zwłokę w ich rozpatrywaniu. Zapewniamy, że wszystkie Państwa podania zostaną rozpatrzone do końca miesiąca, a o decyzjach dowiedzą się Państwo(…)

Czytaj dalej

Szansa dla absolwentów studiów doktoranckich UŁ

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego ? Laboratorium Idei. Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz(…)

Czytaj dalej

Zmiany w dofinansowaniach wyjazdów

Z przykrością informujemy, iż z uwagi na ograniczenie środków finansowych Uczelniana Rada zmuszona została do wprowadzenia pewnych ograniczeń w dofinansowaniach wyjazdów naukowych i konferencyjnych. Szczegóły w zakładce

Czytaj dalej

Dotacja projakościowa

Miło nam poinformować wszystkich doktorantów pobierających zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, że dotacja na ten cel została wreszcie przelana na konto UŁ. 25 marca zostanie ona planowo wypłacona wszystkim pobierającym wraz z wyrównaniem za styczeń i luty

Czytaj dalej

Szkolenia dla doktorantów

Rusza seria szkoleń Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc w Łodzi. Pierwsze z nich, zatytułowane : Identyfikacja potencjału kompetencyjnego doktorantów odbędzie się w piątek 15-go marca  w godzinach 16.00-18.30, w Sali Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Łodzi. Zajęcia obejmą m.(…)

Czytaj dalej

Debata na temat przyszłości studiów doktoranckich – zaproszenie

Przemiany uniwersytetu najmocniej dotykają najmłodszy personel. Doktoranci i doktorantki łączą studia i pracę naukową w różnych proporcjach. Spróbujemy przyjrzeć się uwarunkowaniom społecznym i prawnym studiów doktoranckich, a także porównać polski model doktoratu z systemami akademickimi w innych krajach. Zobaczymy też,(…)

Czytaj dalej