Informujemy, iż na dzisiejszym posiedzeniu URSD nastąpiła zmiana kierownictwa naszej Rady. Członkowie obecnego Zarządu – Katarzyna Leśniewska, Kamil Śmiechowski i Maciej Pikuła, po uzyskaniu absolutorium za pracę URSD w bieżącym roku akademickim, postanowili skupić się na innych obowiązkach i przekazać ster naszej Rady koleżankom i kolegom o niższym stażu w działaniach Samorządu, ale nie mniejszym zapale do pracy na rzecz dobra doktorantek i doktorantów naszej Uczelni.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, funkcję przewodniczącego Rady objął z dniem dzisiejszym kolega Krzysztof Krzystek z WPiA UŁ, a zastępcy – Łukasz Janiszewski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Nowym sekretarzem URSD został Piotr Dawidowicz z Wydziału Zarządzania.

Skład władz URSD przedstawia się zatem od dziś następująco:

przewodniczący – mgr Krzysztof Krzystek (Wydział Prawa i Administracji)

zastępca przewodniczącego – mgr Agnieszka Garcarek-Sikorska (Wydział Filologiczny)

zastępca przewodniczącego – mgr Łukasz Janiszewski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

sekretarz – mgr Piotr Dawidowicz (Wydział Zarządzania)

 

Członkowie ustępującego Zarządu życzą następcom samych sukcesów w dalszym kierowaniu pracami Rady