Przypominamy, że wniosek o przyznanie nagrody Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego  należy złożyć do jednej z wybranych osób:

1)      przewodniczącego URSD

2)      kolegi Macieja Pikuły w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (budynek WPiA Kopcińskiego 8/12, beczka C, IV piętro, pok. 4.66 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00)

3)      bezpośrednio u przedstawicieli URSD na poszczególnych wydziałach 

w terminie od 2 do 20 maja  (dotyczy semestru letniego 2013/2014).

   Wniosek jest dostępny w zakładce Akty Prawne  (Regulamin przyznawania nagród rektora dla studentów i doktorantów UŁ).