Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 71 z dnia 2014-05-05 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  obowiązuje nowy formularz i kryteria wniosku o Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce Stypendia.