Od  roku akademickiego 2014/2015 wnioski o dofinansowanie wyjazdu naukowego (udział w konferencjach naukowych z wygłoszeniem własnego referatu) w przypadku wyjazdów krajowych będzie można składać przed terminem planowanego wyjazdu, a nie jak dotychczas miesiąc przed. W przypadku wyjazdów zagranicznych wnioski należy kierować na miesiąc przed planowanym wyjazdem.