1

Łódź, 24.02.2016

W związku ze zbliżającymi się wyborami Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów ogłasza wybory Elektora.

Wybory odbędą się w czwartek 3 marca 2016 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ w auli 2.62 (aula zielona) o godzinie 18.00.

Kandydatury można składać u członków URSD UŁ oraz na spotkaniu wyborczym. Zapraszamy wszystkich doktorantów UŁ do uczestnictwa w wyborach oraz do zgłaszania kandydatów.

Dla ważności Zebrania wymagana jest minimalna liczba 50 uczestniczących w nim doktorantów. W razie braku wymaganego jest quorum wyznacza się dodatkowy termin Zebrania, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w terminie dodatkowym jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów.

Komunikat URSD. Wybory Elektorów 2016