Poniżej przedstawiamy propozycje zmian w regulaminie Samorządu Doktorantów UŁ:

1. Lista zmian – pismo przewodniczącego URSD

2. Regulamin – nowa wersja [2016]