W dniu 14.04.2016 r. odbyło się Zebranie Ogólnego Samorządu Doktorantów UŁ w celu wyboru Senatora z grupy doktorantów oraz konsultacji zmian w Regulaminie Samorządu.

Wybory na reprezentanta doktorantów w Senacie UŁ wygrała mgr Anna Lichota (wydział Biologii i Ochrony Środowiska).