Zapraszamy na Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów UŁ które odbędzie się 30 maja 2016 o godz. 18:00, w sali 19 na Wydziału Nauk Geograficznych.  Na spotkaniu zostanie wybrany przedstawiciel doktorantów do Rady Bibliotecznej UŁ.
Kandydatury na przedstawiciela doktorantów w Radzie Bibliotecznej można składać u członków URSD oraz w trakcie Zebrania Ogólnego.

Komunikat URSD – wybory do Rady Bibliotecznej