Jeśli, ktoś ma chwilę to zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej opinii i przemyśleń na temat funkcjonowania polskiego sytemu szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów studiów III stopnia.

Instytut Allerhanda, który zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie niniejszej ankiety wśród doktorantów jest jednym z 3 zespołów które przygotowują projekty nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

http://ustawa20.allerhand.pl/ankieta-dla-doktorantow/