Sprawozdanie z III Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 23.02.2017 godz. 18:30–20:30

(Sala 1.01, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź)

Lista obecnych: 10 członków (quorum uzyskane) oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Kwestia Medalu Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – wprowadzono część zmian postulowanych przez URSD.

 1. Aplikacja SmartUni: odnośniki do strony www URSD i profilu na Facebooku zostały dodane do aplikacji. Dodawanie informacji o URSD na stronach poszczególnych wydziałów jest w trakcie realizacji.

 2. Konsultowanie zmian regulaminów z Wydziałowymi Radami Samorządu Doktorantów poprzez odpowiednie jednostki uczelniane: w trakcie realizacji.

 3. Informacja o rozpoczęciu procesu informatyzacji wniosków o stypendia doktoranckie i z dotacji projakościowej w oparciu o system EVA (etap testowy został zaproponowany doktorantom na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska).

 4. Kwestia zapewnienia doktorantom odpowiednich warunków BHP: w trakcie kontroli.

 5. Potwierdzenie odbioru sprzętu do pomieszczenia Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranckiego UŁ na ul. Lumumby 14 (komputer oraz drukarka laserowa).

 6. Informacja o szkoleniach dla WRSD planowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 w zakresie statutów/regulaminów oraz ich zgodności z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ, pisania i archiwizowania uchwał oraz wnioskowania o dofinansowania. Proponowane rerminy szkoleń zostaną przedstawione WRSD na przełomie marca i kwietnia 2017.

 7. Relacja ze stanu przygotowań do I Dnia Doktoranta:
  1. Propozycje lokalizacji Balu Doktoranta: Dom Towarzystwa Kredytowego, Grand Hotel, Hotel Ambasador, Restauracja Gronowalski, do ustalenia;

  2. Propozycje menu: lampka szampana, 3 posiłki, napoje; alkohole we własnym zakresie;

  3. Wstępny plan wydarzenia: poniedziałek (22.05): Uroczyste otwarcie, po którym nastąpi seria 6-8 szkoleń na Wydziale Filologicznym, rozstrzygnięcie planowanego konkursu oraz inne atrakcje;

  4. Ustalenie wstępnej wysokości składki: PLN 50 (z czego ma być opłacony DJ i fotograf); reszta kosztów najprawdopodobniej dofinansowana przez Uniwersytet Łódzki;

  5. Dokonanie wstępnego podziału zadań dot. przygotowań pomiędzy obecnymi na zebraniu członkami URSD UŁ.

  6. Propozycje wyglądu stoisk promocyjnych.

 8. Sprawozdanie Piotra Kosmowskiego z Komisji ds. Studiów Doktoranckich z dn. 15.02.2017:

  1. kwestia zmian w regulaminach przyznawania stypendiów (doktoranckiego i z dotacji projakościowej):
   • Wydział Zarządzania – Komisja przyjęła zmiany bez zastrzeżeń;
   • Wydział Filozoficzno-Historyczny – Komisja skierowała regulamin do poprawek;

   • Wydział Nauk Geograficznych – Komisja skierowała regulamin do poprawek.

 1. WAŻNA INFORMACJA: Repozytorium UŁ: doktoranci są zobowiązani do umieszczania swoich publikacji na bieżąco (DOI + notka biograficzna).

 1. Sprawy finansowe:

  1. Wysokość budżetu URSD UŁ na rok 2017 nie została jeszcze ustalona, co wynika z kwestii niezależnych od URSD UŁ i władz uczelni;

  2. Zakupy z Centrum Promocji (na cele) – w realizacji;

  3. Zgoda na zakup pakietu MS Office w celu zainstalowania na komputerze URSD (Uchwała 1 – Zakup MS Office; przyjęta przez aklamację);

  4. Zgoda na zakup przedłużacza do pomieszczenia samorządu (Uchwała 2 – Zakup przedłużacza; przyjęta przez aklamację);

 2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD:

  1. Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Warszawie w kwietniu (poster) w wysokości 298 PLN (koszt opłaty konfencyjnej); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja proponuje 100% dofinansowania (przyjęte przez aklamację);

  2. Doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Warszawie w kwietniu (poster) w wysokości 298 PLN (koszt opłaty konfencyjnej); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja proponuje 100% dofinansowania (przyjęte przez aklamację);

  3. Doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o dofnansowanie udziału w konferencji w Toruniu w kwietniu w wysokości 109,96 PLN (opłata konferencyjna oraz bilety PKP), wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje 100% dofinansowania (przyjęte przez aklamację);

  4. Doktorant z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Białymstoku na przełomie marca/kwietnia w wysokości 500 PLN (400 PLN opłata konferencyjna oraz 100 PLN przejazd); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 400 PLN (2 głosy przeciw, 1 wstrzymanie, 7 głosów za; dofinansowanie przyznane w wysokości 400 PLN);

  5. Doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Krakowie w marcu w wysokości 298,42 PLN (opłata konferencyjna oraz koszta przejazdu); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje 100% dofinansowania (9 osób za, 1 głos wstrzymujący; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie);

  6. Doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Krakowie w marcu w wysokości 298,42 PLN (opłata konferencyjna oraz koszta przejazdu); wniosek poprawny pod względem formalnym, komisja rekomenduje 100% dofinansowania (9 osób za, 1 głos wstrzymujący; dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie);

  7. Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210 PLN, dojazd: 20 PLN; nocleg: 50 PLN; druk plakatu: 36 PLN; dieta: 34 PLN); stwierdzono braki we wniosku; wniosek skierowany do uzupełnienia;

  8. Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210 PLN, dojazd: 20 PLN; nocleg: 50 PLN; druk plakatu: 36 PLN; dieta: 34 PLN); stwierdzono braki we wniosku; wniosek skierowany do uzupełnienia;

  9. Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji w Poznaniu w marcu w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna: 210 PLN, dojazd: 20 PLN; nocleg: 50 PLN; druk plakatu: 36 PLN; dieta: 34 PLN); stwierdzono braki we wniosku; wniosek skierowany do uzupełnienia;

  10. Doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o przyznanie dofinansowania udziału w konferencji w Katowicach w maju w wysokości 454 PLN (koszt wraz z publikacją; 279 PLN bez publikacji); stwierdzono braki we wniosku; wniosek skierowany do uzupełnienia;

 3. Zmiany w regulaminie przyznawania dofinansowań wyjazdów na konferencje, Uchwała 3 – Dofinansowania, przyjęta przez aklamację. Nowy sposób składania wniosków dotyczy wszystkich (nowych) wniosków złożonych po posiedzeniu 23.02.2017 r.

Termin kolejnego zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD