Sprawozdanie z VI Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 05.04.2017 godz. 19:30–21:30

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 9 osób (quorum)

 1. Stan realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

 2. 15-minutowe szkolenie z pozyskiwania sponsorów i promocji URSD UŁ (prowadzenie: Anna Szymczak).

 3. Stan realizacji działań związanych z organizacją I Dnia Doktoranta i Balu Doktorantów:

  • Relacje z odbytych spotkań:

   1. rozmowa z Sekretarz Dziekana Wydziału Filologicznego p. Martą Dreko-Caban oraz uzgodnienie trybu uzyskania zgody na zajęcie sal i korytarza na stoiska;

   2. p. Anną Felisiak Dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów w sprawie promocji wydarzenia i innych ustaleń.

  • Nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (referuje Paweł Jarosiewicz) przy organizacji I Dnia Doktoranta. Więcej szczegółów wkrótce;

  • Szkolenia/warsztaty w trakcie wydarzenia: Wojewódzki Urząd Pracy deklaruje chęć przeprowadzenia warsztatów; Regionalny Punkt Kontaktowy przedstawił 4 propozycje szkoleń (m.ni. W zakresie mobilności doktorantów w UE oraz wnioskowanie o grant w ramach programu Horyzont 2020); NCN – w trakcie rozmów;

  • System wpłat za Bal Doktoranta – w trakcie;

  • Centrum Promocji deklaruje zapewnienie fotografa na Dzień Doktoranta i Bal Doktorantów;

  • Foodtrucki zamiast przerwy kawowej;

  • Umowa z Hiltonem na wynajem sali – w trakcie realizacji;

  • zakup standów promocyjnych dla wydziałów – w trakcie ustaleń i realizacji;

  • Plan wydarzenia (11:00 – 16:00):

   1. panel główny,

   2. rozwiązanie konkursu na film,

   3. szkolenia w blokach (2 bloki po najprawdopodobniej 4 szkolenia),

   4. inne atrakcje,

   5. konkurs wiedzy o uniwersytecie ;

  • Regulamin konkursu – w trakcie realizacji u Radców Prawnych;

  • Dalszy podział zadań.

 4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD UŁ (referują Paweł Jarosiewicz i Aleksandra Wejt):

  • doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Vigo (Hiszpania) w dn. 28-30.09.2017 w wysokości 3463 zł (opłata konferencyjna: 175 EUR = 753 zł; nocleg: 710 zł; dojazd: 2000 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej w wysokości 175 EUR; dofinansowanie przyznane w kwocie proponowanej przez komisję większością głosów (w stosunku: 8 głosów za, 1 przeciw);

  • doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w dn. 19-23.04.2017 w wysokości 240 zł (opłata konferencyjna: 70 zł; nocleg: 100 zł; dojazd: 70 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie; dofinansowanie przyznane w wyniku głosowania (8 głosów za, 1 wstrzymujący) większością głosów;

  • doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Krakowie/Tomaszowicach w dn. 1-2.06.2017 w wysokości 450 zł (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie; dofinansowanie przyznane w wyniku głosowania przez aklamację;

  • doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Poznaniu w dn. 8.05.2017 w kwocie 330 zł (opłata konferencyjna); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie; dofinansowanie przyznane w wyniku głosowania przez aklamację;

  • doktorantka z Wydziału Chemii kieruje do URSD UŁ poprawiony wniosek z poprzedniego Posiedzenia; wnioskuje o 1500 zł; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w wysokości 700 zł (opłata konferencyjna oraz dojazd); dofinansowanie przyznane w wyniku głosowania (8 głosów za, 1 wstrzymujący) większością głosów;

  • doktorantka z Wydziału Zarządzania wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w dn. 16-17.03.2017 – wniosek odrzucony ze względów formalnych (z powodu złożenia wniosku po dacie konferencji);

  • doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Gdańsku w dn. 22-24.06.2017 w kwocie 550 zł (opłata konferencyjna: 500 zł; dojazd: 50 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania we wnioskowanej kwocie; dofinansowanie przyznane w wyniku głosowania przez aklamację.

  • doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Warszawie w dn. 2-7.07.2017 z dwoma posterami w kwocie 1700 zł (opłata konferencyjna); wniosek skierowany do korekty (brak oficjalnego potwierdzenia udziału);

  • doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Czeszowie w dn. 29.05-2.06.2017 w kwocie 1400 zł (opłata: 600, nocleg: 800); wniosek skierowany do korekty (brak oficjalnego potwierdzenia udziału) oraz prośba o informację czy wystąpienie w formie referatu czy posteru;

  • doktorantka z Wydziału Chemii wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Czeszowie w dn. 29.05-2.06.2017 w kwocie 1400 zł (opłata: 600, nocleg: 800); wniosek skierowany do korekty (brak oficjalnego potwierdzenia udziału) oraz prośba o informację czy wystąpienie w formie referatu czy posteru;

 5. Uwagi do zał. 11a – stypendium dla najlepszych doktorantów – przyjęcie pod rozważania wniosku WRSD z Wydziału BiOŚ.

 6. Wieści z wydziałów:

  • na Wydziale Chemii odbyło się szkolenie z BHP (w konsekwencji pisma wystosowanego przez URSD UŁ dot. przestrzegania zasad BHP na wydziałach);

  • na Wydziale Zarządzania zamówiono meble do pokoju dla doktorantów (w konsekwencji pisma wystosowanego przez URSD UŁ dot. przestrzegania zasad BHP na wydziałach).

Termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządziła Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD