Sprawozdanie z VII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016/2018 z dn. 11.04.2017 godz. 19:15–20:00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 13 osób (quorum), w tym 1 osoba dołączyła w trakcie obrad

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • Kwestia 50% do stypendium doktoranckiego – pismo złożono w Rektoracie;

  • I Dzień Doktoranta – poczyniono kolejne ustalenia.

 2. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego i z dotacji projakościowej w związku z kłopotami z zamieszczaniem jedynie informacji o publikacji w repozytorium (Uchwała 2 – Regulaminy stypendiów 2016-2017_Repozytorium; podjęta przez aklamację).

 3. Uchwały o akceptacji/odrzuceniu zgłoszonych kandydatów na kierowników studiów doktoranckich powstających na wydziałach, na których nie ma jeszcze WRSD z powodu dotychczasowego braku studiów doktoranckich:

  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych: odrzucenie kandydatury (Uchwała 3 – Kierownik WSMiP; 12 głosów za odrzuceniem kandydatury);

  • Wydział Nauk o Wychowaniu: akceptacja kandydatury (Uchwała 4 – Kierownik WNoW – 11 głosów za poparciem kandydatury, 1 wstrzymujący).

 4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD UŁ:

  • doktorantka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję; wniosek skierowany do uzupełnienia z przyczyn formalnych.

Termin kolejnego posiedzenia zostanie przekazany członkom URSD UŁ przez Przewodniczącego.

Protokół sporządził Piotr Kosmowski

Przewodniczący URSD