Sprawozdanie z X Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 13.06.2017 godz. 17:30-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 9 osób oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu :

  • porozumienie z Fundacją UŁ: w trakcie realizacji;

  • sprawa dotacji celowej dla młodych naukowców i doktorantów skierowana do Pana Rektora.

 2. Zmiany w Zał 11a – stypendium dla najlepszych doktorantów”

  • wprowadzenie zmian w części dotyczącej szczególnego zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych (Uchwała 1_Zmiany w Zał 11a – przyjęta przez aklamację);

  • członkowie URSD UŁ wskazali na chęć napisania od nowa załącznika 11a, jednakże dopiero po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z całym środowiskiem doktorantów na UŁ na początku roku akademickiego 2017/2018.

 3. Zmiany w Regulaminie przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego (Uchwała 2_Zmiany w regulaminie przyznawania miejsc w DS – przyjęta przez aklamację);

 4. I Dzień Doktoranta i Bal Doktorantów – podsumowanie (dokładne sprawozdanie dla członków URSD zostanie przedstawione na kolejnym posiedzeniu).

 5. Sprawy finansowe:

  • uzupełniony wniosek doktorantki z WBiOŚ; wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w dn. 28-30.06.2017 w wysokości 540 PLN (opłata: 350 PLN, nocleg: 90 PLN, dojazd: 100 PLN); Dziekan nie przyznała dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 400 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • uzupełniony wniosek doktorantki z WF-H wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Zakopane w dn. 1-4.06.2017 w wysokości 560 PLN (opłata konferencyjna); Dziekan nie przyznał dofinansowanie; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 560 PLN; dofinansowania przyznane większością głosów (7 „za”, 2 „wstrzymujące”) w rekomendowanej kwocie;

  • uzupełniony wniosek doktorantki z WZ; wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Szczecinie w dn. 9.06.2017 w wysokości 905 PLN (opłata: 700 PLN, nocleg: 105 PLN, dojazd: 100 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 700 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 „za”, 1 „wstrzymujący”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WNG wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Łodzi w dn. 6-8.09.2017 w wysokości 450 PLN (opłata konferencyjna); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 450 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 „za”, 1 „wstrzymujący”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorant z WF wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Paryżu (Francja) w dn. 27.06-3.07.2017 w wysokości 700 PLN (dojazd: 700 PLN); Dziekan przyznała dofinansowania na pokrycie kosztów noclegu; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 700 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 „za”, 1 „wstrzymujący”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WF wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Białymstoku w dn. 8-9.06.2017 w wysokości 350 PLN (opłata konferencyjna); Dziekan nie przyznała dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 350 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WPiA wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Porto (Portugalia) w dn. 13-14.07.2017 w wysokości 1600 PLN (opłata konferencyjna: 400 PLN, nocleg: 300 PLN, dojazd: 900 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 400 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorant z WBiOŚ wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Toruniu w dn. 28-30.06.2017 w wysokości 502 PLN (opłata konferencyjna: 350 PLN, nocleg: 70 PLN, dojazd: 52 PLN, wydruk posteru: 30 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 400 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WCh wnioskuje o dofinansowanie konferencji we Wrocławiu w dn. 17-21.09.2017 w wysokości 650 PLN (opłata: 650 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 650 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (8 „za”, 1 „wstrzymujący”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WCh wnioskuje o dofinansowanie konferencji we Wrocławiuu w dn. 17-21.09.2017 w wysokości 1190 PLN (opłata konferencyjna: 923 PLN, nocleg: 217 PLN, dojazd: 50 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 650 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WBiOŚ wnioskuje o dofinansowanie konferencji w Bordeaux (Francja) w dn. 7-9.09.2017 w wysokości 2300 PLN (opłata konferencyjna: 500 PLN, nocleg: 800 PLN, dojazd: 1000 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 1500 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (9 „za”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorantka z WBiOŚ wnioskuje o dofinansowanie konferencji we Lwowie (Ukraina) w dn. 26-29.09.2017 w wysokości 1700 PLN (opłata konferencyjna: 500 PLN, nocleg: 650 PLN, dojazd: 550 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 500 PLN; dofinansowanie przyznane większością głosów (7 „za”, 2 „wstrzymujące”) w rekomendowanej kwocie;

  • doktorant z WBiOŚ wnioskuje o dofinansowanie konferencji we Lwowie (Ukraina) w dn. 26-29.09.2017 w wysokości 1700 PLN (opłata konferencyjna: 500 PLN, nocleg: 650 PLN, dojazd: 550 PLN); Dziekan nie przyznał dofinansowania; przewodniczący rekomenduje dofinansowanie w kwocie 500 PLN; dofinansowanie przyznane przez aklamację w rekomendowanej kwocie;

 6. O kolejnym posiedzeniu członkowie URSD UŁ zostaną powiadomieni niezwłocznie po ustaleniu jego terminu (wrzesień lub październik 2017).

Protokół sporządził

Piotr Kosmowski

Przewodniczący URSD UŁ