Sprawozdanie z XIV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 8.11.2017 godz. 18:00-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 10 osób (quorum osiągnięte) + 1 os z głosem doradczym (WSMiP) + Senator UŁ Anna Lichota

 1. Realizacja spraw zleconych na poprzednim Posiedzeniu:

  • budżet do końca roku dla URSD UŁ przyznany we wnioskowanej kwocie 20 tys. zł.

 2. Przyjęcie protokołu wyborczego z wyborów do WRSD oraz na delegata z głosem doradczym do URSD UŁ na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (wybory przeprowadzone z ramienia URSD UŁ przez kol. Jędrzeja Kotarskiego). Protokół wybroczy_WNoW został przyjęty przez aklamację – Uchwała 1_Wybory WNoW.

 3. Sprawy finansowe:

  • rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z URSD UŁ:

   1. doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu wnioskuje o dofinansowanie udziału w konferencji w Rzeszowie w dn. 23-25.11.2017 w kwocie 480 zł (opłata konferencyjna: 200 zł, nocleg: 200 zł, dojazd: 80 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje dofinansowanie w pełnej kwocie (9 głosów „za”, 1 wstrzymujący); dofinansowanie przyznane we wnioskowanej kwocie;

   2. doktorant z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie udziału w konferencji w Gdańsku w dn. 7-8.12.2017. w kwocie 729,68 zł (opłata konferencyjna: 590 zł; nocleg: 75 zł; dojazd: 64,68 zł); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja rekomenduje przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie (7 głosów „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymujący); dofinansowanie przyznane większością głosów we wnioskowanej kwocie;

   3. doktorantka z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; stwierdzono brak potwierdzenia przyjęcia referatu; wniosek skierowany do uzupełnienia;

  • Podjęcie decyzji w formie dyskusji w kwestii wydatkowania budżetu do końca roku (organizacja spotkania świątecznego, zakup gadżetów konferencyjnych – w tym z logotypem URSD UŁ, zlecono już zakup rzutnika i routera niezbędnych do prac URSD UŁ).

 4. Poddanie głosowaniu wniosku w sprawie wezwania kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Fizyki i Informatyki do wyznaczenia terminu wyboru przedstawiciela doktorantów do URSD UŁ (9 głosów „za”, 1 wstrzymujący); wniosek przyjęty większością głosów – Uchwała 2_ Wniosek do kierownika SD WFiIS.

 5. Planowane zmiany Regulaminu URSD UŁ:

  • dn. 6/12/17 o godz. 18:00 odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Zebranie Otwarte, mające na celu zaprezentowanie planowanych zmian w Regulaminie URSD UŁ.

 6. II Dzień Doktoranta i II Bal Doktorantów:

  • powołanie zespołów ds. realizacji zadań zw. z organizacją II Dnia Doktoranta i II Balu Doktorantów:

   1. Zespół ds. organizacji II Balu Doktorantów zostaje powołana w składzie:

    • Anna Szymczak;

    • Patrycja Chrzanowska;

    • Oktawia Braniewicz;

   1. Zespół ds. organizacji II Dnia Doktoranta zostaje powołana w składzie:

    • Paweł Jarosiewicz;

    • Michał Zaręba;

    • Błażej Filanowski.

   1. Nad pracami zespołów bezpośrednią kontrolę sprawuje Przewodniczący URSD UŁ

   2. Zespoły zostaną powiększone o chętne osoby (doktorantów) nie będących cżłonkami URSD UŁ

 1. Sprawy różne:

  • podjęcie przez URSD UŁ inicjatywy dot. realizacji badania opinii osób, które zrezygnowały ze studiów doktoranckich.

 2. Kolejne posiedzenie odbędzie się 22/11/2017 w Sali Senatu w Rektoracie UŁ i rozpocznie się o godzinie 18:00. Gościem na Posiedzeniu będzie Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ.

Protokół sporządziła

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ