Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UŁ zwołuję na 6 grudnia 2017 r. na godzinę 18:00 Zebranie Ogólne.Odbędzie się ono w budynku WPiA UŁ w auli 3.63

Szczegółowe informacje w komunikacie Przewodniczącego URSD UŁ.

Propozycja nowego Regulaminu pojawi się jutro.