Protokół z XXI Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 26.03.2018 godz. 18:30-20:30
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 9 obecnych oraz Senator UŁ Anna Lichota

 1. Dofinansowania wyjazdów naukowych:

 • Doktorantka – WBiOŚ – konferencja w Poznaniu wnosi o dofinansowanie 400 zł (330 zł opłata konferencyjna; 70 zł dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 400 zł – 9 za;

 • Doktorant – WSMiP – konferencja w Sopocie, wnosi o dofinansowanie 361,64 zł (295 zł opłata konferencyjna, 66,64 zł nocleg) – URSD UŁ wnioskuje o 361,64 zł – 9 za;

 • Doktorantka – WBiOŚ – konferencja w Poznaniu wnosi o dofinansowanie 400 zł (330 zł opłata konferencyjna; 70 zł dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 400 zł – 8 za, 1 wstrzymujący się;

 • Doktorant – WCh – konferencja w Karpaczu wnioskuje o 1180 zł (600 zł opłata; 580 zł nocleg) – URSD UŁ wnioskuje o 600 zł – 9 za;

 • Doktorantka – WBiOŚ – konferencja w Poznaniu wnioskuje o 350 zł (300 opłata ; 50 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 350 zł – 9 za;

 • Doktorantka – WBiOŚ – konferencja w Poznaniu wnioskuje o 350 zł (300 opłata ; 50 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 350 zł 9 za;

 • Doktorantka- WBiOŚ – konferencja w Poznaniu wnioskuje o 350 zł (300 opłata ; 50 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 350 zł – 9 za;

 • (wniosek uzupełniony) Doktorant– WNG – konferencja w Ustce, wnioskuj 1090 (600 opłata; 240 nocleg; 250 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 840 zł – 8 za, 1 wstrzymujący się

 • Doktorantka – WCh – konferencja w Sibiu (Rumunia), wnioskuje o 150 Euro – (opłata konferencyjna) – URSD UŁ wnioskuje o 150 Euro – 9 za;

 • Doktorantka – WCh – konferencja w Sibiu (Rumunia), wnioskuje o 150 Euro – (opłata konferencyjna) – URSD UŁ wnioskuje o 150 Euro – 9 za;

 • Doktorantka – WCh – konferencja w Toruniu, wnioskuje o 318,28 zł (200 opłata; 50 nocleg; 68,28 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 318,28 – 9 za;

 • Doktorantka– WNG – konferencja w Łodzi, wnioskuje o 300 zł (opłata) – URSD UŁ wnioskuje o 300 zł – 9 za;

 • Doktorantka – WF – konferencja w Szczyrku, wnioskuje o 1000 zł (400 opłata; 600 nocleg i wyżywienie) – URSD UŁ wnioskuje o 600 zł (400 zł przyznała p. Dziekan) – 9 za;

 • Doktorantka – WNG – konferencja w Sopocie, wnioskuje o 565 zł (opłata) – URSD UŁ wnioskuje o 565 zł – 9 za;

 • Doktorant – WNG – konferencja w Sopocie, wnioskuje o 508,50 zł (opłata) – URSD UŁ wnioskuje o 508,5 zł – 9 za;

 • Doktorantka – WNoW – konferencja w Warszawie, wnioskuje o 1001 zł (600 opłata; 299 nocleg; 102 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 650 zł – 9 za;

 • (wniosek uzupełniony) Doktorantka – WF – konferencja w Olsztynie, wnioskuje o 507,9 zł (260 opłata; 180 nocleg; 67,9 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 440 zł – 9 za;

 • (wniosek uzupełniony) Doktorantka – Filologia – 507,9 zł (260 opłata; 180 nocleg; 67,9 dojazd) – URSD UŁ wnioskuje o 440 zł – 9 za.

 1. Wydatki:

 • Zgoda na poczynienie wydatków zgodnie z preliminarzem i w trybie wyznaczonym przez Dział Zakupów – Uchwała 1 – Wydatki 2018 – 9 za

 • Zgoda na zakup z środków pozyskanych z serwisu fanimani.pl na zakup teczek papierowych do wsparcia konferencji doktoranckich – Uchwała 2 – Wydatki 2018_subkonto– 9 za.

 1. Przyjęcie Uchwała 3 – Regulamin Studiów Doktoranckich, zatwierdzającej przedstawiony Regulamin Studiów Doktoranckich z wnioskiem o niewielkie poprawki- 9 za.

 2. Przyjęcie Uchwała 4 – Zmiany w załączniku 11a zatwierdzającej nowy Załącznik nr 11a_marzec 2018, wypracowany po trwających prawie pół roku konsultacjach – 7 za ; 2 wstrzymujące.

 3. Wyrażenie zgody objęcia patronatem konferencji:

 4. Wyrażenie opinii o dofinansowaniu przez Rektora UŁ VI Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii – Uchwała 7 – Sympozjum chemia – 9 za

Protokół sporządził:

Piotr Kosmowski

Przewodniczący URSD UŁ