XX Posiedzenie URSD UŁ w kadencji 2016-2018 z dn. 23.03.2018 godz. 18:30-20:00
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecnych: 6 osób (brak quorum) oraz Senator UŁ Anna Lichota, przedstawicielki doktorantów z WSMiP i WNoW

 1. Omawianie zmian w Załączniku 11a. Zaproponowanie uaktualnienia.

 2. Omawianie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich i doprecyzowanie sugerowanych zapisów.

 3. Dzień Doktoranta i Bal Doktorantów:

  1. Dzień Doktoranta:

   • potwierdzenie rezerwacji sal na Wydziale Filologicznym;

   • potwierdzone szkolenia: CTT, RPK, WUP;

   • potwierdzenie doktoranckiego konkursu gry w kręgle;

  1. Bal Doktorantów:

   • potwierdzenie lokalizacji: Jan Sander Hotel (Wycieczkowa 2/10, 95-070 Rąbień AB);

   • zatwierdzenie zgody na uczestnictwo osób towarzyszących (omówienie planowanych kosztów);

   • rejestracja w turach (potwierdzenie harmonogramu);

   • ustalenie limitu miejsc: 150 miejsc gwarantowanych dla doktorantów i osób towarzyszących;

   • wprowadzenie do formularza rejestracyjnego deklaracji uczestnika odnośnie chęci skorzystania ze zorganizowanego transportu (powrót) w celu oszacowania zapotrzebowania;

 1. Kolejne posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 26.03.2018 r. o godzinie 18:30 w siedzibie URSD UŁ.

Protokół sporządziła

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ