Sprawozdanie z XXII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2016-2018
z dn. 11.04.2018 godz. 18:00-19:30
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 11 osób (quorum osiągnięte), 2 osoby z głosem doradczym (przedstawicielki WNoW i WSMiP) oraz Senator UŁ Anna Lichota.

 1. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowania wyjazdów naukowych przez URSD UŁ:

  1. doktorantka z Wydziału Filologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Szczyrku w wysokości 1150 PLN (opłata konferencyjna: 1000 PLN opłata; kolacja: 50 PLN; dojazd: 100 PLN); Dziekan Wydziału przyznała 500 PLN; wniosek o dofinansowanie z URSD 650 PLN; wniosek nie spełnia wymogów formalnych; skierowany do poprawy;

  2. doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Pozlovicach (Czechy) w wysokości 448 PLN (opłata konferencyjna: 334 PLN; dojazd: 114 PLN); wniosek odrzucony ze względów formalnych;

  3. doktorant z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję w Toruniu w wysokości 452 PLN (opłata konferencyjna: 420 PLN; dojazd: 32 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja wnioskuje o dofinansowanie w pełnej kwocie (wniosek poparty przez aklamację); dofinansowanie przyznane w pełnej kwocie;

  4. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję do Paryża (Francja) w wysokości 2265 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN; nocleg: 1000PLN; dojazd: 965 PLN); kierownik jednostki przyznał dofinansowanie w wysokości 370 PLN; wniosek o dofinansowanie z URSD w wysokości 1895 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja wnioskuje o przyznanie dofinansowania w kwocie 1265 PLN (pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej oraz dojazdu); dofinansowanie przyznano większością głosów (9 głosów „za”; 1 głos „przeciw”; 1 głos wstrzymujący) w kwocie proponowanej przez komisję;

  5. doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencję do Paryża (Francja) w wysokości 2265 PLN (opłata konferencyjna: 300 PLN; nocleg: 1000PLN; dojazd: 965 PLN); kierownik jednostki przyznał dofinansowanie w wysokości 370 PLN; wniosek o dofinansowanie z URSD w wysokości 1895 PLN; wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja wnioskuje o przyznanie dofinansowania w kwocie 1265 PLN (pokrycie kosztów opłaty konferencyjnej oraz dojazdu); dofinansowanie przyznano większością głosów (7 głosów „za”; 3 głosy wstrzymujące) w kwocie proponowanej przez komisję;

  6. doktorant z Wydziału Prawa i Administracji wnioskuje o przyznania dofinansowania wyjazdu na konferencję w Boreaux (Francja) w wysokości 2800 PLN (opłata konferencyjna: 650 PLN; nocleg: 750 PLN; dojazd: 1400 PLN); wniosek poprawny pod względem formalnym; komisja wnioskuje o przyznania dofinansowania w wysokości 150 EUR oraz 500 PLN (7 głosów „za”; 2 głosy „przeciw”; 2 głosy wstrzymujące); dofinansowani przyznane w kwocie rekomendowanej przez komisję.

 2. Sprawozdzanie Przewodniczącego URSD za semestr zimowy 2017-2018 – głosowanie tajne zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów:

  1. powołanie komisji skrutacyjnej w składzie: Michał Zaremba, Adrian Gajewski, Oktawia Braniewicz;

  2. przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym (11 osób z prawem głosu); Sprawozdanie przyjęte większością głosów (w stosunku 9 głosów „za”; 2 głosy nieważne). – Uchwała 1_Zatwierdzenie sprawozdania Przewodniczacego URSD.

 3. Sprawa zgłoszona przez jednego z doktorantów UŁ: kwestia zwalniania doktorantów z jednostki macierzystej z opłat konferencyjnych w ramach konferencji organizowanych przez jednostkę:

  1. poddanie pod głosowanie wyrażenia zgody na poparcie rekomendacji zwalniania doktorantów UŁ z opłat konferencyjnych w jednostce macierzystej (2 głosy „za”; 6 głosów „przeciw”; 3 głosy wstrzymujące); – Uchwała 2_Odpałtność za konferencje w jednostkach macierzystych.

 4. Wyrażenie zgody na objęcie patronatem II Sesji Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego oraz przekazania nagród dla 6 zwycięzców (przez aklamację) – Uchwała 3_Patronat URSD.

 5. Wolne wnioski i sprawy różne:

  1. potwierdzenie kolejnych szkoleń, które zostaną zrealizowane w trakcie II Dnia Doktoranta (NCN potwierdził szkolenie w zakresie programów Preludium oraz Etiuda; Regionalny Punkt Kontaktowy; Wojewódzki Urząd Pracy); propozycje szkoleń od KRD – poddane do zaopiniowania prze członków URSD w trybie zdalnym.

 6. Następne posiedzenie zostaje zwołane na 25.04.2018 r. w siedzibie URSD UŁ.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ