Przewodniczący URSD UŁ zwołuje Zebranie Ogólne w celu przedstawienia zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UŁ.

Zgodnie z § 33 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ zwołuję Zebranie Ogólne Samorządu Doktorantów na dzień 6.06.2018 r. Odbędzie się ono w Sali Konferencyjnej obok naszej siedziby (ul. Lumumby 14) o godzinie 1800. Celem zebrania jest skonsultowanie propozycji nowego regulaminu.

Przypominam, że zgodnie z § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do ważności Zebrania Ogólnego wymagana jest minimalna liczba 50 doktorantów. W razie braku wymaganego quorum wyznaczony zostanie dodatkowy termin, który przypada 15 minut po pierwotnie wyznaczonym terminie. Zebranie zwołane w dodatkowym terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim doktorantów.

 

Przewodniczący URSD UŁ

Piotr Kosmowski

 

 


Aktualizacja 2/06/2018

Proponowany Regulamin – Regulamin – wersja poprawiona na czerwcowe URSD