Zebranie Ogólne Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 06.06.2018 godz. 18:00-19:15
(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista obecności: 12 osób o godzinie 18:00, 3 kolejne dołączyły w trakcie Zebrania Ogólnego

Z powodu braku 50 osób o godzinie 18:00 Przewodniczący URSD UŁ ogłosił, że Zebranie Ogólne w drugim terminie rozpocznie się o godzinie 18:15.

 1. Przewodniczący URSD UŁ rozpoczął o godzinie 18:15 Zebranie Ogólne
 2. Wybranie sekretarza Zebrania Ogólnego:
  1. w obliczu braku kandydatur, Przewodniczący URSD UŁ proponuje Sekretarza URSD UŁ, Olgę Łabendowicz (zatwierdzone większością głosów; 11 „za”, 1 głos wstrzymujący).

 3. Przewodniczący wprowadza zebranych w planowane zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego – Projekt Nowego Regulaminu:

  1. pytania z sali:

   • o przebieg wyborów do gremiów doktoranckich i sposobach kandydowania – odpowiedź Przewodniczącego w odniesieniu do projektu Regulaminu i wyjaśnienie zmian/ich braku;

   • Paweł Jarosiewicz: literówka w § 7: „[w] obliczaniu quorum”; uwaga edycyjna: zmiana „I” na „pierwszej” (§ 19 ust. 2)

   • zapytanie o procedurę odwoływania członka URSD UŁ przez doktorantów danego wydziału – § 8 ust. 2 projektu RSDUŁ;

   • wniosek o dopisanie par 11 ust.2: „oraz osoby z głosem doradczym” – odnotowane przez Przewodniczącego URSD UŁ w celu skierowania do zaopiniowania przez radców prawnych UŁ;

   • Błażej Filanowski: zmiana przypadków w § 1 ust. 2 (uspójnienie definiowania);

  2. brak dodatkowych uwag.

 4. Informacja o zmianach w Regulaminie Nagród za działalność organizacyjną oraz nowej inicjatywie Władz UŁ Nagrody Naukowej Rektora UŁ dla doktorantów (za osiągnięcia naukowe z lat 2016-2017).

 5. Zamknięcie Zebrania Ogólnego przez Przewodniczącego URSD UŁ.

Protokół sporządziła:

Olga Łabendowicz

Sekretarz URSD UŁ