Na ostatnim przed wakacjami Posiedzeniu Senatorowie UŁ potwierdzili Uchwałą nr 259 zgodność nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów UŁ z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UŁ .
 
Na tej podstawie w dniu jutrzejszym Przewodniczący URSD UŁ zarządzi wybory do URSD UŁ i WRSD na kadencję 2018-2020.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem
https://baw.uni.lodz.pl/lbd/Default.aspx#docid=8578
 
Wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnego zakończenia prac nad Regulaminem dziękujemy!