W dniu 30 sierpnia 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawicieli doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Annę Lichotę i mgra Bartosza Skalskiego, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Monikę Jarosiewicz, mgr Annę Lichotę, mgr Patrycję Paciorek, mgra Bartosza Skalskiego i mgr Paulinę Wigner.

 

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl