Dnia 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali. 1.21. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Prawa i Administracji do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach na przedstawicieli doktorantów Wydziału Prawa i Administracji do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego = 2.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego = 7.

 

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl