W dniu 4 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Chemii do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawiciela doktorantów Wydziału Chemii do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Martę Adamiak, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Natalię Festinger, mgr Marlenę Komudzińską, mgr Karolinę Kowalczyk, mgr Annę Łukawską, mgr Kamilę Morawską.

 

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl