W dniu 5 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawiciela doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Magdalenę Szmytke, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Gabrielę Dobińską, mgr Agatę Marciniak, mgr Katarzynę Okólską.

 

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl