Wobec braku kworum podczas zebrania wyborczego w dniu 10 października 2018 roku, Komisja Wyborcza informuje, że:

dnia 15 października 2018 roku (środa) o godzinie 18.00 w sali. 1.17. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się wybory (II tura) na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory (II tura) do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów na kadencję 2018-2020.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach na przedstawicieli doktorantów Wydziału Filologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego = 2.

Liczba mandatów do obsadzenia w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego = 7

 

Dorota Brzozowicz

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Patryk Kowalski

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl