W dniu 15 października 2018 roku odbyły się wybory na przedstawicieli doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 oraz wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020.

Komisja Wyborcza informuje, że na przedstawicieli doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Martynę Krogulec i mgr Aleksandrę Sobczyk-Kubiak, a do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2018-2020 wybrano: mgr Aleksandrę Drzymałę, mgr Beatę Kudlińską-Wodo, mgr Martynę Krogulec, mgr Aleksandrę Piekarską i mgr Aleksandrę Sobczyk-Kubiak.

Komisja Wyborcza

Kontakt: komisja.wyborcza.doktoranci@onet.pl