Stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04/01/2019 zwiększeniu ulegają stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019 na kwotę: – 1930 zł dla doktorantów bez wszczętego przewodu doktorskiego, – 2000 zł dla doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim. link(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora UŁ – informacja o dyżurach Przewodniczącego URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Dyżury przewodniczącego URSD(…)

Czytaj dalej