(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 14 (jedna osoba wyszła ok g. 18.30) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawiciel KRD.

Zostały przeprowadzone głosowania dotyczące:

1) Głosowanie dt. wyboru komisji skrutacyjnej do kolejnych głosowań, w składzie:
• przewodnicząca komisji mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska
• mgr Jan Burbo
• mgr Kamil Podsiadły
Komisję przyjęto przez aklamację w głosowaniu jawnym, („ZA” głosowało 14 osób).
2) Głosowanie dt. wyboru przedstawiciela do Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ – Uchwała URSD UŁ 01/03/2019.
W wyborach brał udział 1 kandydat – mgr Błażej Filanowski. Wynik
głosowania TAJNEGO – 14 osób głosowało, w tym 13 głosów ważnych i 1 nieważny. 13 głosów na za.
3) Głosowanie dt. wyboru przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej – Uchwała URSD UŁ 02/03/2019. W wyborach brała udział 1 kandydatka – mgr Martyna Krogulec.
Wynik głosowania TAJNEGO – 14 osób głosowało, w tym 14 głosów ważnych. 14 głosów za.
4) Głosowanie dt. wyboru przedstawiciela do Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich dla Doktorantów – Uchwała URSD UŁ 03/03/2019. W wyborach brała udział 1 kandydatka – mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak. Wynik głosowania TAJNEGO – 14 osób głosowało, w tym 14 głosów ważnych. 14 głosów za.
5) Głosowanie dt. wyboru przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów – Uchwała URSD UŁ 04/03/2019. W wyborach brała udział 1 kandydatka – mgr Magdalena Szmytke. Wynik głosowania TAJNEGO – 14 osób głosowało, w tym 13 głosów ważnych i 1 nieważny. 13 głosów na za.
6) Głosowanie dt. wyboru delegata i obserwatora na II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD – Uchwała URSD UŁ 05/03/2019. W wyborach brała udział  1 kandydatka na delegata – mgr Joanna Maciocha-Stąporek oraz 1 kandydatka na obserwatora – mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak. Wynik głosowania TAJNEGO – 14 osób głosowało, w tym 14 głosów ważnych. 14 głosów za.

Dofinansowania:

W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc marzec Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
a) doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskowała o kwotę 350,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Polsce. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 350,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (14 za, 14 osób głosujących).
b) doktorant z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskował o kwotę 454,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Polsce. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 454,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (14 za, 14 osób głosujących).
c) doktorant z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskował o kwotę 1500,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Stanach Zjednoczonych. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 1500,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (14 za, 14 osób głosujących).
d) doktorantka z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskowała o kwotę 315,00 $ na wyjazd na konferencje naukową zagraniczną. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 315,00 $. URSD UŁ poparła wniosek (14 za, 14 osób głosujących).
e) doktorant z Wydziału Nauk Geograficznych zawnioskował o kwotę 797,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Polsce. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano
pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 499,00 zł. (399,00zł – opłata konferencyjna oraz dojazd w wysokości 100,00 zł). URSD UŁ poparła wniosek (14 za, 14 osób głosujących).

W drodze głosowania jawnego usunięto zapis o sporządzaniu dodatkowej kopii wniosku o dofinansowanie – 14 osób za.

W drodze głosowania jawnego przyjęto za – wspólną organizację Balu Doktoranta UŁ z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. 14 osób za.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ udziela patronatu konferencjom:

a) NanoMat – III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii – Uchwała URSD UŁ 06/03/2019 – 13 osób za.
b) BioOpen – V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen – Uchwała URSD UŁ 07/03/2019 – 13 osób za.
c) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien” – Uchwała URSD UŁ 08/03/2019 – 13 osób za.

  1. Dzień doktoranta – postęp w organizacji – mgr Błażej Filanowski przedstawił szczegółowo planowane punkty programu: konkurs na mem lub dewizę z życia doktoranta, stoiska, szkolenia, debata, turniej bowlingowi.
  2. Bal doktoranta – postęp w organizacji – mgr Adrian Bekier przedstawił szczegółowo możliwości, które oferuje Zatoka Sportu – Zatoka Smaku na to wydarzenie.
  3. Przewodnicząca SKD UŁ przedstawiła sytuację wyborczą na poszczególnych wydziałach.
  4. Rekrutacja do Szkół Doktorskich – Przewodniczący przedstawił aktualne postępy z prac komisji nad Szkołami Doktorskimi i poprosił Radę o zapoznanie się z dokumentem i przesłanie uwag mailowo do dnia 10/04/2019.
  5. Statut uczelni – Przewodniczący przedstawił aktualne postępy z prac komisji nad Szkołami Doktorskimi i poprosił Radę o zapoznanie się z dokumentem i przesłanie uwag mailowo do dnia 10/04/2019.
  6. Wolne wnioski – brak.
  7. Zamknięcie obrad Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na dzień 17/04/2019 o godzinie 17:00

Sprawozdanie sporządził
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020
Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020