(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 11 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ –quorumzachowane przez cały czas posiedzenia,Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej.

  1. Dofinansowania. W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc maj Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.  a) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 740,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Krakowie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 740,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/020 b) doktorantka z Wydziału Filozoficzno-Historycznego zawnioskowała o kwotę 650,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Olsztynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 650,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/021 c) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 290,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Zielonce k. Poznania. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 290,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/022 d) doktorant z Wydziału Nauk o Wychowaniu zawnioskował o kwotę 650,00 zł na wyjazd na konferencje naukową Bojonowie k. Stalowej Woli. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 650,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/023 e) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 290,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Zielonce k. Poznania. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 290,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/024 f) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 400,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Szczyrku. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 400,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/025 g) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 690,00 zł na wyjazd na konferencje naukową Kielcach. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 400,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/026 h) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 250,00 zł na wyjazd na konferencje naukową Kielcach. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 250,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/027 i) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 638,39 zł na wyjazd na konferencje naukową –Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku –URSD/2019/028 j) doktorant z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskował o kwotę 1400,00 zł na wyjazd na trzy konferencje naukowe –Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku –URSD2019/029 k) doktorant z Wydziału Filologicznego zawnioskował o kwotę 282,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Olsztynie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 282,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących)–URSD/2019/030 l) doktorantka z Wydziału Geograficznego zawnioskowała okwotę 660,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Warszawie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 660,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (11 za, 11 osób głosujących) – URSD/2019/031.
  2. W drodze głosowania jawnego zmieniono zapis do Regulaminu Dofinansowania Wyjazdów Naukowych (tj. zgodny z Uchwałami URSD UŁ: 3/02/2017, 6/11/2017, 1/02/2018, 4/01/2019) na §4 pkt 1. Wnioski niekompletne i złożone po terminie konferencji nie będą rozpatrywane–11 osób za.
  3. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ udziela patronatu: Dniu Nauki organizowanym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska –Uchwała URSD UŁ 01/05/2019 –11 osób za.
  4. Dzień doktoranta – postęp w organizacji – mgr BłażejFilanowski przedstawił szczegółowo plan III Dnia Doktorantów.
  5. Bal doktoranta – postęp w organizacji – mgr Adrian Bekier przedstawił szczegółowo plan wydarzeniaoraz podział współpracy z innymi Samorządami Doktoranckimi.
  6. Przewodniczący URSD UŁ przedstawiłsytuację wyborczą na poszczególnych wydziałach.
  7. Wybór trzech uczestników na III Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD w Gdańsku: mgr Błażej Filanowski, mgr Patrycja Grzyś, Aleksandra Sobczyk-Kubiak
  8. Wolne wnioski – brak
  9. Zamknięcie obrad Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na dzień 29/05/2019 o godzinie 17:30.

Sprawozdanie zatwierdził:

mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020