(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)
Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 12 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawiciel KRD.

 1. Dofinansowania:
  W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na bieżący miesiąc. Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinasowania dającego
  możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
  a) doktorantka z Wydziału Chemii zawnioskowała o kwotę 950,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Warszawie – Wniosek poprawiony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 950,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/034P
  b) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 960,00 zł na wyjazd na konferencje naukową we Warszawie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 250,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/045
  c) doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego zawnioskował o kwotę 100,00 EURO + 145,00 zł na wyjazd na konferencje naukową na Węgrzech. Wniosek uzupełniony, zgodny z
  regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 100,00 EURO + 145,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/046
  d) doktorantka z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskowała o kwotę 2565,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Portugalii. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 2565,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/047
  e) doktorant z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskował o kwotę 390,00 zł na wyjazd na konferencję w Puławach. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem.
  Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 390,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/048
  f) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 390,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Puławach. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 390,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/049
  g) doktorant z Wydziału Prawa i Administracji zawnioskował o kwotę 2050,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Warszawie. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 2050,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/050
  h) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 360,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Gdańsku. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 360,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/051
  i) doktorantka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zawnioskowała o kwotę 360,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Gdańsku. Wniosek uzupełniony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 360,00 zł. URSD UŁ poparła wniosek (12 za, 12 osób głosujących) – URSD/2019/052
  j) doktorant z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych zawnioskował o kwotę 199,00 zł na wyjazd na konferencje naukową w Łodzi – Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych wniosku – URSD/2019/053
  k) doktorantka z Wydziału Filologicznego zawnioskowała o kwotę 597,94 zł na wyjazd na konferencje naukową w Olsztynie – Wniosek odrzucony, brak dopełnienia kwestii formalnych
  wniosku – URSD/2019/054
 2. Zostało przedstawione sprawozdanie semestralne Przewodniczącego URSD UŁ mgr Adriana Bekiera. Do głosowania nad przyjęciem sprawozdania wybrano komisję skrutacyjną
  w składzie – mgr Anna Lichota, mgr Magdalena Szmytke , mgr Anna Szymczak.
  Głosowanie (1) – komisję skrutacyjną przyjęto przez aklamację 12 osób uprawnionych, 12 głosów za. Głosowanie (2) – w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego URSD UŁ. Wynik
  głosowania 12 osób głosuje – 11 za; 1 głos nieważny – Uchwała URSD UŁ 06/06/2019
 3. Funkcjonowanie Szkół Doktorskich a nowy samorząd. Do końca roku kalendarzowego 2019 należy stworzyć nowy regulamin samorządu.
 4. Wybory przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich. Zebranie kandydatur:
  • SDN Społecznych mgr Anna Szymczak
  • SDN Humanistycznych mgr Błażej Filanowski
  • SDN Ścisłych i przyrodniczych mgr Bartosz Skalski
  • SD BioMedChem mgr Adrian Bekier
  Głosowanie (3) – wniosek o głosowanie w trybie blokowym oraz odtajnienie głosowania; wniosek przyjęto przez aklamację 12 osób uprawnionych, 12 głosów za. Głosowanie (4) – w sprawie wyboru zgłoszonych przedstawicieli . Wynik głosowania 12 osób głosuje – 12 za – Uchwały URSD UŁ 07/06/2019, 08/06/2019, 09/06/2019, 10/06/2019
 5. Wybory przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnych w Szkołach Doktorskich. Zebranie
  kandydatur:
  • SDN Społecznych mgr Patrycja Grzyś
  • SDN Humanistycznych mgr Konrad Banaś
  • SDN Ścisłych i przyrodniczych mgr Marta Olszewska
  • SD BioMedChem mgr Adrian Bekier
  Głosowanie (5) – wniosek o głosowanie w trybie blokowym oraz odtajnienie głosowania; wniosek przyjęto przez aklamację 12 osób uprawnionych, 12 głosów za. Głosowanie (6) – w sprawie wyboru zgłoszonych przedstawicieli . Wynik głosowania 12 osób głosuje – 12 za – Uchwały URSD UŁ 11/06/2019, 12/06/2019, 13/06/2019, 14/06/2019.
 6. Wolne wnioski – brak.
 7. Zamknięcie obrad, zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów w miesiącach lipiec sierpień trwa przerwa wakacyjna, Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na miesiąc wrzesień.


Sprawozdanie sporządził:

mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020
Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020