(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)

Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 9 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Reprezentant UŁ w KRD.

 1. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego została poproszona o zaopiniowanie Regulaminu Przydzielania i Korzystania z Miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego:
  a. URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Przydzielania i Korzystania z Miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego akceptuje jego treść i wyraża zgodę na takie brzmienie. Głosowanie (1) – wniosek przyjęty przez aklamację Uchwała URSD UŁ 01/09/2019 – 9 osób za.
 2. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego została poproszona o zaopiniowanie Regulaminu Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego:
  a. URSD UŁ po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego akceptuje jego treść i wyraża zgodę na takie brzmienie. Głosowanie (2) – wniosek przyjęty przez aklamację Uchwała URSD UŁ 02/09/2019 – 9 osób za.
 3. Wybory przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej dla Doktorantów.
  Zebranie kandydatur:
  • mgr Adrian Bekier
  • mgr Anna Szymczak
  • mgr Martyna Krogulec
  • mgr Marta Nowak
  Głosowanie (3) – wniosek o głosowanie w trybie blokowym oraz odtajnienie głosowania;
  wniosek przyjęto przez aklamację 9 osób uprawnionych, 9 głosów za. Głosowanie (4) – w sprawie wyboru zgłoszonych przedstawicieli . Wynik głosowania 9 osób głosuje – 9 za – Uchwały URSD UŁ 03/09/2019
 4. Wybory przedstawicieli do Odwoławczej Komisji Stypendialno-Socjalnej dla Doktorantów. Zebranie kandydatur:
  • mgr Jan Burbo
  • mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak
  • mgr Bartłomiej Gerałt
  • mgr Aleksandra Pietras
  Głosowanie (5) – wniosek o głosowanie w trybie blokowym oraz odtajnienie głosowania; wniosek przyjęto przez aklamację 9 osób uprawnionych, 9 głosów za. Głosowanie (6) – w sprawie wyboru zgłoszonych przedstawicieli . Wynik głosowania 9 osób głosuje – 9 za – Uchwała URSD UŁ 04/09/2019
 5. Wolne wnioski.
  a. wniosek Przewodniczącego o przeprowadzenie Akcji Pierwszak SD
 6. Zamknięcie obrad Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenie na dzień 25/09/2019 o godzinie 17:00

Sprawozdanie sporządził
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020
Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020