(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)


Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 9 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Reprezentant UŁ w KRD.

 1. Dofinansowania:
  W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na bieżący miesiąc. Przewodniczący omówił wszystkie wnioski, po czym w toku dyskusji Rada określiła propozycje dofinansowania dającego możliwość realnego wsparcia wszystkich wniosków.
  a) doktorant z Wydziału Filozoficzno-Historycznego zawnioskowała o kwotę 175,00 Euro na wyjazd na konferencje naukową w Rumuni – Wniosek poprawiony, zgodny z regulaminem. Zaproponowano pokrycie opłaty konferencyjnej w wysokości 175,00
  Euro. URSD UŁ poparła wniosek (9 za, 9 osób głosujących) – URSD/2019/055
 2. Sprawozdanie przedstawicieli z Komisji Rekrutacyjnych w Szkołach Doktorskich. Żadnych uwag od przedstawicieli URSD. Rekrutacje przebiegły prawidłowo, przyjęto 74 uczestników Szkół Doktorskich.
 3. Apteczka pierwszej pomocy – informacja od Przewodniczącego URSD.
 4. Akcja Pierwszak Szkoły Doktorskiej.
  a. Kodeks Etyki – aktualizacja istniejącego Kodeksu.
  b. Prezenty – Omówienie oraz przygotowanie.
 5. Regulamin samorządu doktorantów. Zgłoszenie i naniesienie komentarzy na draft Regulaminu. Przewodniczący wyznaczył termin Zebrania Ogólnego, które odbędzie się dnia 23 października o godzinie 17:30 w auli 3.63 na Wydziale Prawa i Administracji, na
  którym odbędą się konsultacje ze środowiskiem doktoranckim w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów.
 6. Wolne wnioski – brak.

Przewodniczący wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 23/10/2019 o godzinie 18:30.

Sprawozdanie sporządził:
mgr Kamil Podsiadły
Sekretarz URSD UŁ kadencji 2018-2020

Sprawozdanie zatwierdził:
mgr Adrian Bekier
Przewodniczący URSD UŁ kadencji 2018-2020