Regulamin Samorządu Doktorantów (konsultacje)

Publikujemy projekt Regulaminu Samorządu Doktorantów uwzględniający uwagi, które wpłynęły do URSD UŁ w czasie Zebrania Ogólnego Doktorantów oraz od Władz Uczelni, Biura Rektora, Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów i Zespołu Radców Prawnych. Ewentualne uwagi do projektu prosimy przesłać na adres(…)

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne (23.10.2019)

W związku koniecznością zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów (RSD) zapraszam na Zebranie Ogólne, które odbędzie się dnia 23 października o godzinie 17:30 w auli 3.63 na Wydziale Prawa i Administracji, na którym odbędą się konsultacje ze środowiskiem doktoranckim w sprawie zmiany(…)

Czytaj dalej