Sprawozdanie z XVIII Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z 15.04.2020 godz. 18:30-20:00

(on-line za pośrednictwem aplikacji Teams) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 13 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodniczący Kolegium Nadzorczego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej. Uchwała w sprawie zawieszania dofinansowań(…)

Czytaj dalej