Sprawozdanie z VI Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018 – 2020 z dn. 08.05.2019 godz. 17.00 – 20.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 11 członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ –quorumzachowane przez cały czas posiedzenia,Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej. Dofinansowania. W zawiązku z tym, aby utrzymać dyscyplinę budżetową na miesiąc(…)

Czytaj dalej

Wnioski o Nagrodę Rektora

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Rozpatrywane tylko(…)

Czytaj dalej

III Dzień Doktorantów UŁ

Wydział Filologiczny, Pomorska 171/173, 91-404, Łódź 20 maja 2019 r. g. 10-16.00 Pod honorowym patronatem JM Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego W ramach III Dnia Doktorantów w hallu Wydziału Filologicznego wystawione zostaną stoiska informacyjne [ulotka], przy których przeszkolone osoby udzielą(…)

Czytaj dalej

Konkurs na „Mem z życia doktoranta” i „Dewizę doktoranta”

Uniwersytecka Rada Samorządu Doktoranckiego zaprasza do udziału w konkursach na „Mem z życia doktoranta” i „Dewizę doktoranta”. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 16 maja 2019 r. REGULAMIN „Dewiza doktoranta„REGULAMIN „Mem z życia doktoranta„ Czekają atrakcyjne nagrody – power banki i(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z V Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 17.04.2019 godz. 17.00-20.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź)Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 17, członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Radzie Bibliotecznej, Przedstawiciel KRD. Dofinansowania:W zawiązku z(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z IV Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 27.03.2019 godz. 17.30-20.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 14 (jedna osoba wyszła ok g. 18.30) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z III Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2020 z dn. 27.02.2018 godz. 17.00-19.00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista Obecności: na posiedzeniu obecnych było 13 (jedna osoba przybyła ok g. 18.00) członków kadencji 2018-2020 URSD UŁ – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia, Senator UŁ, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w(…)

Czytaj dalej

Sprawozdanie z II Posiedzenia URSD UŁ w kadencji 2018-2016 z 30.01.2019 godz. 17:30-20:00

(Sala konferencyjna, ul. Lumumby 14, Łódź) Lista obecności: 13 członków URSD UŁ z prawem głosu (w trakcie zebrania 1 osoba przyszła później, 1 opuściła zebranie przez zakończeniem – quorum zachowane przez cały czas posiedzenia), Senator UŁ, Przedstawiciel doktorantów w Radzie(…)

Czytaj dalej

Stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04/01/2019 zwiększeniu ulegają stawki stypendium doktoranckiego w roku 2019 na kwotę: – 1930 zł dla doktorantów bez wszczętego przewodu doktorskiego, – 2000 zł dla doktorantów z wszczętym przewodem doktorskim. link(…)

Czytaj dalej

Nagroda Rektora UŁ – informacja o dyżurach Przewodniczącego URSD UŁ

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). Dyżury przewodniczącego URSD(…)

Czytaj dalej